Labská cyklostezka. Dvě varianty realizace

Jak jsme již informovali včera, věci okolo Labské cyklostezky se daly do pohybu a města plánují, kudy vlastně tížená stavba povede. Možností je několik. Především v našem regionu je několik variant kudy by cyklostezka měla vést.


Variant  kudy vést cyklostezku v našem regionu je několik. Varianta číslo jedna počítá s přemostěním (již je) v Čelákovicích. Odtud  by měla stezka vést podél proudu přes chatovou osadu Labíčko až k Řehačce (zde nastává problém, že by stezka vedla přes chráněné krajinné území Hrbáčkovy tůně). U Řehačky se počítá s dvojím řešením. Buď by se přemostil úsek, kde ústí Mlynářice do Labe, nebo by cesta vedla okolo rybářské chaty přes ostrov zpátky k Labi a opět podél Labe až ke zdymadlům, kde by s nutnou objížďkou pokračovala stezka zpátky k Labi a podél řeky až k Litolskému mostu.

Varianta č.2 (Stezka na druhé straně)

Druhá varianta počítá s pokračováním stezky (nyní končí u železničního mostu v Jiřině). Pokračovalo by se podél Labe přes Sedlčánky, podél Labe až ke zdymadlům, kde je opět nutný mírný odklon (jako u varianty první). Dále by se pokračovalo okolo Tří Chaloupek a dál by stezka pokračovala až k Litolskému mostu.

Dokonce je zde však ale možnost taková, že by stezka měla být vybudována na obou stranách Labe. Přesně tak, jak je tomu mezi Nymburkem a Poděbrady. Obě varianty jsou zakresleny na obrázku pod článkem (pro nějvětší rozlišení rozkliknout).

Labská cyklostezka - dvě varianty realizace
Labská cyklostezka – dvě varianty realizace

 

 

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.