Historie

Historii jsme rozdělili do několika podkategorií, aby bylo vše přehledné. První podrubrikou je historie Řehačky kde se dozvíte celkem překvapivou historii místní vísky. Projdeme historii od nepaměti až do současnosti. Následuje historie obce Byšičky, která má historii o poznání větší než právě Řehačka. Dozvíte se, jak obec vznikla, zanikla a byla znovu obnovena. Celé znění naší informační nástěnky naleznete v podkategorii třetí. Dozvíte se zde právě historii okolí, nechybí informace o labských meandrech a taktéž informace o povodních. Povodním, které čas od času trápí Řehačku popisuje rubrika povodně, která mapuje povodně od dob kdy ještě Řehačka nebyla Řehačkou. Nechybí však ani zmínky o povodních novodobých, které jsou čím dál častější. Poslední podrubrika je asi nejzajímavější. Podrubrika historické pohlednice čítá několik desítek starých pohlednic a obrázků historické Lysé a jejího okolí