Řeháček

Informační list Řehačky

Informační list Řeháček vycházel od března 2006 do září 2018. Vydávání tohoto většinou čtvrtletníku mělo za hlavní úkol informovat nejen místní obyvatele o zprávách v okolí. Na začátku bylo vydáváno pouze 30 výtisků na jedeno číslo. Postupem času však obliba rostla a s tím i spojený počet nákladů. Z 30 bylo 50 nákladů. V roce 2009 již 80, v roce 2013 pak přišlo navýšení na 100 výtisků a konečně od roku 2015 to bylo 120 výtisků na jedno vydání. Velké díky patří sponzorům, kteří nás ve vydávání všelijak podporovali.

V roce 2018 na špici digitální doby vyšlo jubilení a poslední čtyřicáté číslo.

2018

40. (ZÁVĚREČNÉ VYDÁNÍ) – Podzim 2018
39. (vydání) – Léto 2018
38. (vydání) – Jaro 2018

2017

37. (vydání) – léto 2017
36. (vydání) – Jaro 2017

2016

35. (vydání) – Podzim 2016
34. (vydání) – Léto 2016
33. (vydání) – Jaro 2016

2015

32, (vydání) – Podzim 2015
31. (vydání) – Léto 2015
30. (vydání) – Jaro 2015

2014

29. (vydání) – Podzim 2014
28. (vydání) – Léto 2014
27. (vydání) – Jaro 2014

2013

26. (vydání) – Podzim 2013
25. (vydání) Léto 2013
24. (vydání) – Jaro 2013

2012

23. (vydání) – Podzim 2012
22. (vydání) – Léto 2012
21 (vydání) – Jaro 2012

2011

20.(vydání) – Podzim2011
Pozdim 2011 – příloha

19. (vydání) Speciální vydání

18. (vydání)- Léto 2011
17. (vydání) – Jaro 2011

2010

16. (vydání) – Podzim 2010
15. (vydání) – Léto 2010
Léto 2010 – příloha č.1

14.(vydání) – Jaro 2010

2009

13. (vydání) – Podzim 2009
Podzim2009- Příloha
12. (vydání) – Léto 2009
11. (vydání) – Jaro 2009

2008

10. (vydání) – Podzim 2008
Pozdim 2008 – příloha č.1
Pozdim 2008 – příloha č.2
Pozdim 2008 – příloha č.3
9. (vydání)-Léto 2008
Příloha léto 2018
8.(vydání) – Jaro 2008

2007

7.(vydání) – Podzim 2007
6. (vydání) – Léto 2007
5. (vydání) – Jaro 2007

2006

4.(vydání)  – Podzim 2006
3. (vydání) – Léto 2006
2. (vydání) – Speciální povodňové vydání
1.(vydání) – Jaro 2006