Města a Obce

Lysá nad Labem

Lysá nad Labem má své oficiální webové stránky www.mestolysa.cz

Město leží v okrese Nymburk ve Středočeském kraji a celé zdejší okolí je známé jako Lysecko. Žije v něm přibližně 9500 obyvatel. Leží v úrodné nížině při řece Labi, 14 km západně od Nymburka. Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Roku 1950 byla k obci Lysá nad Labem připojena obec Litol, dalšími částmi města jsou kromě vlastní Lysé nad Labem vesnice Byšičky, Dvorce a osada Řehačka

Rozvoj města byl patrný hlavně od druhé poloviny 19. století do začátku druhé světové války. V současnosti je Lysá známa především díky svému výstavišti, které pořádá během roku mnoho tématických výstav a sjíždějí se na ně lidé z celé republiky. Mnoho návštěvníků chodí také na místní dostihové závodiště. Lysá se stala také poměrně významným železničním dopravním uzlem se zrekonstruovaným nádražím.

Lysá nad Labem je společně s Jiřicemi, Ostrou, Přerovem nad Labem, Semicemi, Starou Lysou, Starým Vestcem a Stratovem členem dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Polabí.

Lysá nad Labem z výšky
Lysá nad Labem z výšky
Řehačka

Řehačka se nachází ve středním Polabí, asi 1 km od vesnice Byšičky a 3 km jihozápadně od města Lysá nad Labem, kterou většina zná díky každoročním výstavám na místním výstavišti. Na většině map Řehačku pod jejím názvem bohužel nenajdete. Jestli se tedy chcete podívat, musíte zadat název Tři Chalupy nebo Řehákova Bouda, který osada má oficiálně.

Řehačka čítá přes 100 chat. Je zde krásný rybník, který ale bohužel v posledních letech využívají jen rybáři, neboť voda není vhodná ke koupání. Koupání ovšem zajišťuje protékající Labe, které nabízí krásné osvěžení v horkých letních dnech.

Zajímá-li Vás historie, máte dvě možnosti. Buď navštivte sekci Historie zde na webu Lysecko.cz, nebo přijeďte k nám, kde celou historii popisuje velká informační nástěnka, která je obohacena o vzácné fotografie.Nástěnka prošla v roce 2015 velkou rekonstrukcí.

Probíhají zde každoročně dětské dny nebo country večery. Nachází se zde i hospoda Řehačka, která je především v létě hojně navštěvovaná především cyklisty. Řehačku také protíná naučná stezka, která začíná v Lysé nad Labem a přes Řehačku a Byšičky pokračuje dále do obce Káraný a končí v Čelákovicích.   

Řehačka
Řehačka

Byšičky

Byšičky sice mají svoje oficiální stránky (www.bysicky.cz), nicméně spadají pod Lysou nad Labem stejně jako Řehačka.

Byšičky stojí na místě bývalého pravěkého sídliště, jak dokládají nálezy z šedesátých let 20. století, které jsou k vidění v muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Předpokládá se zde osídlení Kelty i Germány. Původně se osada jmenovala Byšice. V Byšici stál most přes Labe, z něhož zbyl do dnešní doby jen zbytek nájezdu. Osada Byšice a most byly poničeny roku 1421 během husitských válek, kdy vojska vypálila i augustiniánský klášter v Lysé. V průběhu 15. století ves stejně jako většina ostatních vsí v okolí postupně zanikala a zkázu dovršila třicetiletá válka.

O obnovu vsi se zasloužil místní hrabě František Antonín Špork, který v roce 1717 nařídil založit novou vesnici s názvem Byšičky. Půdorys vesnice je nyní stavební památka chráněná státem. Hrabě Špork údajně podle pravzoru původních slovanských osad nechal postavit osm velkých stavení do kruhu okolo návsi. Uprostřed ní stojí pseudogotická kaple sv. Václava vysvěcená 3.10.1888. Uvnitř je mj. vyzdobena obrazem od Jana Heřmana.

V dnešní době žije v Byšičkách přes pět desítek obyvatel a jak už bylo uvedeno, tak obec spadá pod Lysou nad Labem stejně jako Řehačka a Dvorce.

Byšičky
Byšičky
Dvorce

Obec Dvorce je další městská část Lysé nad Labem. Stejně jako Řehačka a Byšičky má obec Dvorce svůj osadní výbor, který jí zajišťuje určitý statut samostatnosti.

Za prvopočátkem historie musíme jít do roku 1760. Právě v tomto roce založil obec František Karel Rudolf Swéerts-Sporck. Ke Dvorcům patřila taktéž “Bažantice” (dnes na jeho místě stojí čerpací stanice LPG.). Jednalo se o jednopatrovou budovu, která pocházela už z doby Habsburků. Přízemí bylo pro služebnictvo a patro pro panstvo. Za hraběte Sweerts-Sporka se ročně prodávalo dvě stě bažantů.

V dnešní době se počet obyvatel ve Dvorcích pohybuje okolo 150.