Turistické cíle

Lysá nad Labem
Samotná Lysá nad Labem nabízí nemalé množství kulturních akcí po celý rok. Mezi nejčastější turistické cíle v Lysé patří jednoznačně tamní výstaviště, kde se po celý rok konají nejrůznější výstavy, akce, plesy a koncerty. Seznam akcí a výstav naleznete na webových stránkách výstaviště, kde lze sehnat i volné vstupenky na některé kulturní akce. Mezi další lákadla patří jednoznačně zámek a zámecký park


Zámek Lysá nad Labem mek Lysá nad Labem

vznikl v letech 1562-1567 přestavbou původního vyhořelého hradu, který byl od roku 1450 do roku 1518 v držení pánů Smiřických. Stavbu zámku provedl Bedřich Austaulies de Sale podle plánů Boniface Wohlmutha. Hlavní budovu se dvěma velkými sály a freskovými biblickými malbami a výjevy z tureckých válek nechal v roce 1650 postavit Jan Špork. Po roce 1679 byl zámek za hraběte Františka Antonína Šporka přestavěn a po roce 1775 dal jeho vnuk František Christian zámek obnovit A. Nofenekerem, ten sjednotil průčelí a v hlavní budově vybudoval nové schodiště s  plastikami.

Zámek Lysá nad Labem

Zámecká zaharda v Lysé nad Labem

První zmínky o zahradních úpravách kolem zámku pocházejí z roku 1696, tehdy jsou v parku stromy, keře, dvě velké aleje habrů, ovocná zahrada, vinice, letohrádek a závodiště pro hry a zápasy. Po zavalení starých hradních příkopů roku 1735 byl park přímo propojen se zámkem. V té době přebudoval F. A. Špork původní okrasnou zahradu na francouzský park s  habrovými stěnami, terasami a množstvím alegorických soch představujících 12 měsíců, 4 díly světa, 4 živly, 4 roční období, antická božstva atd. V letech 1745-1749 byl park v severní části rozšířen v přírodním anglickém stylu, tato část byla posléze využívána jako dančí obora. V celém parku je 70 druhů listnatých a 17 druhů jehličnatých dřevin. K nejzajímavějším patří Jinan dvoulaločný, Katalpa obecná, Dřezovec trojtrný, Platan západní a Jerlín japonský.

Zámecký park Lysá nad Labem
Zámecká zahrada v Lysé nad Labem

Byšičky

Obec Byšičky se nachází asi 3km jizhozápadně od Lysé nad Labem. Byšičky je jedna z nejzachovalejších barokních vesnic na území České republiky, v  současnosti jedna ze čtyř místních částí středočeského města Lysá nad Labem. V bezprostřední blízkosti centra Byšiček se nalézá část přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně.

Byšičky

Park Mirakulum – Milovice

Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v  Milovicích nad Labem. Jedinečný zábavně-naučný park na ploše 10 hektarů našel inspiraci v tom nejlepším ze světových parků i v nejtajnějších dětských přáních. (www.mirakulum.cz)

Mirákulum Milovice
Mirákulum Milovice

Tankodrom Milovice

Tankodrom Milovice se nachází pouze 30 km od Prahy v blízkosti silnice R10. Jde o 42ha offroadových tratí s perfektním zázemím v podobě 3 velkých asfaltových ploch a 2 hal včetně společenské místnosti. Hledáte-li akční zábavu, adrenalin a vzrušení, pak zde zažijte neopakovatelné dobrodružství, a to při jízdě tankem, obrněným vozidlem BVP, vozidlem Hummer H1, ale i Tatry 813. či jízdou na výkonné čtyřkolce. (www.tankodrommilovice.cz)

Tankodrom Milovice
Tankodrom Milovice

Botanicus Ostrá

Firma Botanicus vznikla 24. dubna 1992 jako rodinný podnik se záměrem vyrábět vysoce kvalitní ekologické výrobky. Společnost inspirovaná znalostmi a zkušenostmi britského “otce moderní fytoterapie” Dr. Malcolma Stuarta PhD., i nadále zůstává českou firmou. Centrum přírodních výrobků – prodejna otevřena celoročně mimo pondělí Středověká vesnice řemesel a umění a bylinné zahrady – v zimě uzavřena (více na webu)

Botanicus Ostrá
Botanicus Ostrá

Skanzen Přerov nad Labem

Naše nejstarší muzeum lidových staveb – skanzen v Přerově nad Labem, není třeba asi příliš představovat. Pokud po jeho prohlídce zatoužíte po zažítcích poněkud jiného druhu, doporučuji vám navštívit blízkou Přerovskou hůru (237m.n.m.), zvanou i Bílá hora. Je tvořena křídovými slínovci s řadou chráněných teplomilných rostlin a z okraje vrcholové plošiny se vám otevírá překrásný pohled do širokého okolí. Více na webových stránkách

Skanzen Přerov nad Labem

Zámek Bon Repos

Zámecký komplex sestává z pěti samostatných staveb – Předního zámečku z poloviny 18. století. Zadního stavení (Maison de Bon Repos) z roku 1700, sálu zvaného čínský pavilón z 2. poloviny 18. století (rokokový), zámecká kaple osmibokého půdorysu z konce 18. století a kapličky sv. Jeronýma, na začátku aleje vedoucí k zámeckému komplexu. Kaplička z let 1716-1717, hranolová s osmibokou věžičkou s lucernou; na soklech dvě mohutné kamenné lebky. V letech 1845-1847 zde pobýval B. Smetana. V letech 1962-1964 zámeček “zrenovován” pro potřeby armády, t.j. vzácné a drahým dřevem vykládané parkety byly vytrhány, fresky ze stěn a stropu seškrabány, sochy a malby svatých zničeny a zámeček byl vyzdoben socialistickým realismem. Armáda držela zámek do roku 1990, nyní je po kompletní rekonstrukci v držení soukromého majitele. Webové stránky zámku

Bon Repos
Bon Repos

Hrabanovská Černava

Leží nedaleko severního okraje Lysé nad Labem.Je to rozsáhlý komplex mokřadů a slatinných luk, který je domovem mnoha ohrožených rostlin a živočichů a je chráněn již od r.1933, dnes jako národní přírodní rezervace o rozloze 27,57 ha. K nejvzácnějším, již kriticky ohroženým rostlinách, které tu můžete najít, patří např. mařice pilovitá, třtina přehlížená, kruštík bahenní, vzácné řasy, atd. Živočišnou říši zastupují řada měkkýšů, vážky, žáby, vodní ptáci aj. Okrajem rezervace prochází naučná stezka “Údolím Labe mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi”.

Hrabanovská Černava

Hrbáčkovi Tůně

Jde snad o nejhezčí ukázku komplexu slepých labských ramen a tůní vzniklých po regulaci Labe. Nachází se na pravém břehu Labe. Táhnou se od osady Řehačky až po železniční most u Čelákovic v oblouku dlouhém asi 2,5 km. K  největším vodním plochám patří Václavka a Homolka v  západní, Byšická tůň ve střední a Kozí chlup ve východní části. Celé území o rozloze 21 ha je od r.1989 chráněno jako přírodní rezervace Hrbáčkovi tůně – podle doc.dr. J.Hrbáčka DrSc., který tu prováděl hydrologické výzkumy. Také zde prochází naučná stezka. Informační panely č.12-15 se věnují popisovanému území.

 Hrbáčkovi tůně
Hrbáčkovi tůně

Hrad Mydlovar

Víte, odkud vzal Bohumil Hrabal název Slavnosti sněženek? Právě odtud. V krásném lužním lese, jenž je přímo naproti Kersku přes Labe. Jsou zde skromné zbytky gotického hradu Mydlovary. A teď k těm sněženkám. Ještě v 19. století rostly v areálu hradu 2 mohutné duby, pod nimiž se vždy o Květné neděli konali Slavnosti sněženek – dívky ozdobené těmito něžnými jarními květinami při nich volily svoji královnu.

Hrad Mydlovar
Hrad Mydlovar
Kersko

Rozsáhlý lesní komplex na levé břehu Labe západně od Sadské. Nachází se zde Josefský pramen, kde si můžete “načepovat” minerální vodu. V Kersku trávil většinu volného času spisovatel Bohumil Hrabal. Vzniklo tu i filmové zpracování jeho známých Slavností sněženek.

Kersko
Kersko

Zámek Loučeň

Zámek Loučeň je otevřen celoročně a jako jediný v České republice věnuje šlechtickému rodu Thurn-Taxisů, kteří zde žili od počátku 19. století. Noc na zámku je snem mnoha romantických duší. Splňte si ho! Během roku je na zámku připraveno mnoho doprovodných programů. Víte, jak se na zámku jedlo nebo jak se slavili Vánoce? Jaké byly kompetence a povinnosti jednotlivých sloužících? Víte, jak zámek vnímalo podzámčí nebo které je nejstarší fotbalové mužstvo v Čechách? Proč se Taxisův příkop jmenuje taxisův a proč říkáme taxíkům TAXI? Nejen tyto otázky vám zodpoví komorník Otto Bouda, který vás osobně provede komnatami jeho jasnosti prince Alexandera Thurn-Taxis a jeho krásné manželky Marie.

Zámek Loučeň
Zámek Loučeň


Dětenice

Krčma Dětenice nabízí všem návštěvníkům naprosto ojedinělý zážitek – přenesete do období středověku se vším, co k němu patří. Středověké speciality se připravují na otevřeném ohni, jí se rukama, obslouží vás personál v dobových kostýmech. Na prahu 3. tisíciletí, v letech 1998 – 2000, byl zámek Dětenice renovován a po 60 letech znovu otevřen veřejnosti. Na zámku se konají historické programy, rokokové plesy a středověké hostiny. V sousedství zámku je opravena historická budova pivovaru se středověkou krčmou a výrobou vlastního piva… Vše podstatné naleznete na

Dětenice
Dětenice

Zoo Chleby

Zoologická zahrada chová ohrožené druhy zvířat, pořádá výchovně-vzdělávací a vědecké činnosti a působí jako záchranné centrum pro živočichy. Zoo Chleby je ideálním cílem pro výlety s dětmi. Zoo Chleby je jedna z nejmenších českých zoologických zahrad nacházející se v obci Chleby severovýchodně od Nymburka. Popularitu na rozdíl od svých obřích konkurentů získává především díky umožnění těsnějšího kontaktu návštěvníků se zvířaty. Spousta zvířat je krotká nebo dokonce ochočená, návštěvníci si tak mohou některá z nich pohladit nebo nakrmit. Zoo chová více než 140 kusů živočichů ve 50 druzích, pěstuje vzácné dřeviny (více jak 15 druhů bambusů) a specializuje se na vzácné a ohrožené druhy ptactva.

Zoo Chleby
Zoo Chleby

Čelákovice

Jedno z mnoha měst v Polabí, v krajině lužních lesů a úrodných polí, leží jen kousek od Prahy. Díky řece a spoustě značených cest y cyklostezek jde o oblíbené výletní místo, jezdí sem i rybáři a milovníci historie a kuriozit. Bylo tu totiž objeveno zvláštní pohřebiště čelákovických upírů!Stranou od dnešního centra města s novobarokní radnicí objevíte středověkou, renesančně upravenou tvrz, v níž sídlí Městské muzeum s přírodovědnou, archeologickou a historickou expozicí. O kousek dál v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy si prohlédnete výstavu věnovanou košíkářství; to bývalo vedle rybářství jedním z tradičních čelákovických řemesel. Historické jádro města doplňuje středověký mlýn, budova děkanského úřadu a kostel Nanebevzetí Panny Marie. (www.celakovice.cz)

Čelákovice
Čelákovice
Lázně Toušeň

Starobylé městečko na břehu Labe proti soutoku s Jizerou je známé hlavně jako lázeňské středisko. Hosté slatinných lázní si užívají pěší procházky po Labské promenádě, cyklistiku, houbaření i rybaření, bonusem je snadná dostupnost: do Čelákovic a Brandýsa nad Labem je to odtud skutečně jen kousek.Městečko leží v místě, osídleném už před mnoha tisíci lety. Býval tu brod a později přívoz solné stezky, vodní hrádek a posléze renesanční zámek, který sloužil jako vedlejší rezidence sídla Rudolfa II. v Brandýse nad Labem. Největší rozkvět zažila Toušeň po polovině 19. století: zrodila se tradice Floriánské pouti, která se koná každoročně začátkem května kolem novogotického kostela sv. Floriána a na Floriánském náměstí, byl založen cukrovar a v roce 1868 také Benátky nad Jizerou

Lázně Toušeň
Lázně Toušeň


Poděbrady

Do osudů lázeňského města na Labi se zapsalo několik panovníků, ovšem hlavní roli hrál Jiří z Poděbrad. Toho připomíná hlavní náměstí Krále Jiřího i expozice Polabského muzea s Památníkem krále Jiřího v místním zámku. K lázním patří také moderní kolonáda, voda z léčivých pramenů a křupavé oplatky. Úhledné lázeňské město Poděbrady s řadou parků, cukráren, kaváren, pavilonů a pramenů, které v roce 2008 oslavilo sto let od zahájení první lázeňské sezóny, si můžete prohlížet sami, s průvodcem i z vyhlídkového vláčku. V Polabském muzeu si prohlédnete model první automatické plnírny lahví, do nichž se stáčí slavná minerálka Poděbradka. Zajímavé může být srovnání chutí přírodní a upravené Poděbradky – stačí se vyzbrojit kalíškem a vypravit se k jednotlivým pramenům! (www.mesto-podebrady.cz)

Poděbrady
Poděbrady

Nymburk

Nymburk a jeho pivovar proslavil Bohumil Hrabal ve svých Postřižinách. Projděte se kolem malebných gotických hradeb a romantickými uličkami Velké a Malé Valy, prohlédněte si anglický park na Ostrově, secesní vodárnu a figurku na oltáři gotického kostela sv. Jiljí, která má obě nohy levé. Nymburkem vás provede naučná turistická stezka se 68 zastaveními. Zahrnuje pestrou mozaiku pamětihodností a zajímavostí – církevní památky, přístav, středověké opevnění, domy spojené s významnými osobnostmi, Vlastivědné muzeum, elektrárnu, jez na Labi a další místa. Poznáte také Starou rybárnu, v níž se podle pověsti skrývala osmnáctiletá Eliška Přemyslovna, Tureckou věž, která sloužila jako vodárna, Vodárenskou věž či Sladovnu, kde se už v 16. století vyráběl slad pro nymburské pivo.

Nymburk
Nymburk