Zastupitelstvo

Město Lysá nad Labem je samostatně zpravováno zastupitelstvem. V Lysé nad Labem se zastupitelstvo schází alespoň jednou za tři měsíce, přičemž všechny zasedání jsou veřejná. V Lysé probíhá zasedání zpravidla 4x za půl roku. Výjimkou jsou pouze prázdninové měsíce

Zastupitelstvo Lysé nad Labem

Ing. Karel Otava (ČSSD)
Ing. Karolína Chudobová (ČSSD)
Ing. Martin Pípal (ČSSD)
MVDr. Jan Kořínek (ČSSD)
Mgr. Jiří Havelka (ODS)
Mgr. Hynek Fajmon (ODS)
Romana Fisherová (ANO 2011)
Jan Burian (Lysá nás baví – KDU-ČSL)
Mgr. Karel Marek (Lysá nás baví – KDU-ČSL)
Mgr. Štěpánka Vošická (Lysá nás baví – KDU-ČSL)
Ing. Petr Eliška (Kulturně!)
Ing. Jan Marek (Kulturně!)
Josef Kolman (Naše Lysá)
Ing. Petr Gregor (KSČM)
Mgr. Martina Tužinská Synková (Cesta z města)Osadní výbor (Řehačka, Byšičky, Dvorce)

V určitých částech města může zastupitelstvo zřídit tzv osadní výbor z osob, kteří bydlí a mají trvalý pobyt v této části města. Výbor musí mít minimálně tři členy. Předsedu osadního výboru, který nemusí být zastupitelem města volí právě zastupitelstvo. Osadní výbor se zabývá záležitostmi, které se týkají části města, pro kterou je výbor zřízen. Lysá nad Labem má osadní výbory tři. Ve Dvorcích, v Byšičkách a na Řehačce

Osadní výbor Dvorce

Petra Šolínová (předsedkyně)
Lucie Pavlíčková (členka)
Zdeněk Minařík (člen)

Osadní výbor – Byšičky

Josef Koštíř (předseda)
Ing. Gerard Jílek (člen)
Ing. Miloš Freiberg (člen)
Stanislav Kotršál (člen)
Dana Lajnerová (členka)

Osadní výbor – Řehačka

Martin Koukal (předseda)
Beneš Václav (člen)
Šímová Vlasta (členka)
Renata Vaňková (členka)
Martin Krejčík (člen)