Osadní výbor

V částech města může zastupitelstvo zřídit osadní výbory z osob, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části, pro niž je osadní výbor zřízen. Výbory jsou minimálně tříčlenné. Předsedu, který nemusí být členem zastupitelstva, volí zastupitelstvo města. Osadní výbory se zabývají záležitostmi, které se týkají příslušné části města.

Členové osadního výboru:

Martin Koukal (Předseda)
Telefon: +420 603 469 307
E-mail: Koukal.Martin@seznam.cz

Václav Beneš (Člen)
Irena Horáková (Členka)
Vlasta Šímová (Členka)
Renata Vaňáková (Členka)

Události a inforomace

22. 10. 2015 – Zápis ze schůze + likvidace listí

 

8. 10. 2015 – Pozvánka na schůzi osadního výboru

————————————————————————————————————-
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O. VÝBORU OSADY ŘEHAČKA DNE 18.04.2015
Přítomni: Zdeněk Drapák, Renata Vaňáková, Václav Beneš, Vlasta Šímová, Martin Koukal
Omluveni: –
Neomluveni: –
Hosté: Pan starosta Lysé nad Labem Mgr. Jiří Havelka, pan místostarosta Ing. Petr Eliška a osadníci Řehačky. všem zúčastněným tímto děkujeme za zájem o dění v naší osadě.
Program jednání:

1) Přivítání účastníků
2) Schůzi zahájil a řídil pan Zdeněk Drapák předseda osadního výboru
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Opravení cest za pomoci Města Lysá nad Labem a brigádníku z osady.
5) Umístění dvou zrcadel k zajištění bezpečnější situace při vyjíždění z vedlejších komunikací na hlavní silnici vedoucí přes Řehačku.
6) Předběžné plánování Dětského dne
7) Žádost na Povodí Labe,o povolení vybudování sportoviště pro volnočasové aktivity v blízkosti restaurace Řehačka
9) Zakreslení stávajících komunikací do katastrálních map.
10) ) Diskuse: údržba cest na osadě, pomoc přislíbilo město + nutná brigáda osadníků. Úklid odpadků po rybářích podél Labe a Řehačky – bude domluveno s p. Karpíškem

Jednání se konalo od 17:00 18.4. 2015 v restauraci Řehačka