Konec mol u Labe?

V průběhu minulého měsíce se objevila u většiny mol podél Labe výzva od Povodí Labe.
Tato výzva nabádá majitele mol, molíček ba i schůdků k legalizaci, v horším případě k odstranění těchto staveb. Termín je do 30. 10. 2023, pak hrozí odstranění mol samotným Povodím.

Výzva je k vidění v Sedlčánkách, na Řehačce, ale i v chatavé oblasti Felinky. Výzvy se ale objevily i jinde podél Labe. Čas na legalizaci je do 30. 10. 2023, následně bude (jak udává výzva) molo považováno za opuštěnou movitou věc nepatrné hodnoty, se kterou si může vlastník pozemku (Povodí Labe) nakládat dle svého uvážení, třeba i odstranit.

Blíží se konec mol u Labe?

Jak na legalizaci?

Samozřejmě tato výzva se střetla s velkým odporem majitelů těchto mol. Lagalizace totiž není tak snadná, jak se může na první pohled zdát. Povodí má totiž jasnou představu o tom, která mola mohou být zlegalizována a která naopak ne. Okolo břehu se rozhodně nesmí nic betonovat či zatloukat. Stejně se nesmí ani kácet či něco na břehu řezat. Ukotvení mola v podobě například přivázání ke stromu je taktéž považováno za zakázané.

Papíry a zase papíry

Jak vyplývá ze zprávy na webu Povodí Labe, legaliazce mola nebude žádná sranda. Zkrátka papíry a zase papíry.. no ale pro úplnost

  • Podrobný popis v současné době umístěného plavebního zařízení, včetně uvedení rozměrů a aktuální fotodokumentace (minimálně 2x foto),
  • podrobný popis účelu a rozsahu provozovaných činností a služeb,
  • uvedení počtu vyvazovaných plavidel a jejich evidenčních čísel,
  • kopie aktuálního snímku katastrální mapy s ortofotopodkladem / situace s vyznačením rozsahu užívaného majetku, včetně vyčíslení výměry,
  • souhlas Státní plavební správy s umístěním stavby,
  • souhlas Státní plavební správy s provozováním vývaziště (pokud umístěné plavební zařízení podléhá tomuto souhlasu),
  • vyjádření, souhlas či povolení vodoprávního úřadu.
  • písemné čestné prohlášení nájemce o tom, že má zajištěno právo průchodu k předmětu nájmu přes pozemky třetích osob,
  • souhlasné stanovisko obce.

To se ovšem týká především mol budoucích, na které se bude povolení vydávat. Zpětná legalizace bude ještě větší oříšek. Povodí bude dle všeho i zde požadovat splnění výše uvedených podmínek s tím, že bude zcela v jejich kompetenci, zda-li stávají molo povolí či ne. To, že většina stávajících mol podmínky pro legalizaci nesplňuje, asi udávat nemusíme.

Po legalizaci čeká majitele ještě platba nájemného. Cena by měla být okolo 2000kč/rok

Jelikož je celá situace okolo legaliazce těchto staveb stále čerstvá, tak je možné, že se situace (byť se to nepředpokládá) může změnit.


Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.