Labská cyklostezka – historie, současnost, budoucnost

Historie Labské cyklostezky sahá až do 80. let minulého století. Ovšem v té době nebyly na tyto projekty žádné vyčleněné peníze a cykloturismus nebyl ještě tak rozšířen jako je tomu dnes. O úseku, který by se dotkl našeho města (tedy úsek Nymburk – Čelákovice) se začalo mluvit až na přelomu tisíciletí, tedy více než 10 let „otevření“ prvního úseku Libice n. C.-Poděbrady–Nymburk.

Jak již tomu bývá, tak příprava realizace projektu takových rozměrů trvá o mnoho déle, než její samotná realizace. Již v roce 2008 jsme psali v listu Řeháček o rozsáhlé diskusi, která v tu dobu probíhala na dnes již neexistujícím fóru Lysé nad Labem. Již v tu dobu byli místní rozděleny na dvě skupiny. Na ty, kteří by výstavbu přivítali, ale také zde byla druhá skupina, která se bála velkého zásahu do krajiny.

Tři varianty realizace v roce 2018

O cyklostezce jsme psali i v roce 2008, kdy se řešilo, kudy vlastně má budoucí cyklostezka vést. V tu dobu byly varianty dvě, lépe řečeno tři. První varianta počítala s pokračováním stávající cyklostezky k (dnes nově budovanému) železničnímu mostu, dále okolo Sedlčánek a podél Labe přes Tři Chaloupky až k Litolskému mostu.

Varianta druhá počítala s trasou okolo Labíčka až k Řehačce, zde mělo dojít k přemostění potoka (Mlynářice) a cyklostezka měla dále pokračovat okolo chat až ke zdymadlům a opět „končit“ u mostu Bohumila Hrabala. Třetí varianta pak počítala s vybudováním cyklostezky na obouch stranách řeky. Z toho dle všeho ale nakonec „sešlo“.

V roce 2018 bylo několik variant kudy cyklostazka povede.
Vyhrála varianta Č.2

Jak dnes již víme, s největší pravěpodobností vyhraje varianta č. 2, neboť již dnes je k dispozici celá řada vizualizačních materiálů, jako třeba již zmíněný mostek přes Mlynářici na úrovni Řehačky.

Cyklostezka má vést po pravém břehu Labe (tedy “po naší” straně). Cyklostezka má měřit okolo 20 km a spojí Nymburk a Čelákovice.
V našich končinách se počítá s vedením trasy od Litolského mostu okolo budoucího přístaviště. Následně stezka povede okolo čističky odpadních vod až ke zdymadlům, kde se počítá s mírným odklonem (právě díky zdymadlům). Následně se však trasa vrátí zpět a povede podél Labe.

Budouctnost Polabské cyklostezky území LYsé nad Labem
Protesty a výkup pozemků

Jak již bylo zmíněno, projekt takových rozměrů vzbuzuje velké emoce a to pozitivní i negativní. Proti nejsou pouze tradiční ekologické spolky, které berou blokování jakékoliv stavby jako novodobé hobby, ale i chataři, kterých by se měla stavba dotknout nebo také rybáři, kterým cyklisté vezmou klid na jejich koníček.

To, že by měla cyklostezka vést v těsné blízkosti řeky má ovšem svoje opodstatnění. Většinu pozemků totiž pod budoucí cyklostezkou vlastní stát (konkrétně Povodí Labe či Lesy ČR), kteří s poskytnutím pozemku pro cyklostezku souhlasí. Díky tomu se při realizaci vyhneme zdlouhavému výkupu pozemků, které jsou čím dál složitější.

Nejnovější informace

O cyklostezce se „rozpovídal“ i starosta Lysé nad Labem Ing. Karel Otava v nejnovějšmí vydání Listy Lysá nad Labem. Před stavebním povolením je dle jeho slov lávka pro pěší a cyklisty na mostě přes Labe, která sice není s cyklostezkou úzce spjatá, ale zcela určitě zapadá do konceptu a bude hojně využívaná.

Na Krajské Správě Údržby Silnic pro Střed. Kraj. bylo také dle slov starosty zřízeno oddělení, které pokračuje v přípravě projektu cyklostezky. Kraj také prý zřídil funkci tzv. „cestmistra“, který se o cyklostezku bude starat. „Díky tomu bylo z obcí sejmuto velké břemeno, které spočívalo ve vyprojektování, realizaci a následné údržbě“ dodal starosta ve svém tradičním úvodníku.

Cyklostezku tak čeká ještě dlouhá cesta k realizaci. Realizace je stále ve fázi příprav a jak všichni víme, přípravy mohou být opravdu velmi dlouhé. V Lysé nad Labem o tom již víme své.

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.