Ptačí chřipka v Čelákovicích se dotkne i Byšiček.

2021
Ptačí chřipka o sobě dává po několika letech opět vědět i na území České republiky. Ohnisko této nákazy se nově objevilo i v nedalekých Čelákovicích. Následné opatření, které má zamezit šíření nákazy se dotkne i obyvatel Lysé nad Labem – konkrétně Byšiček.

Majitel v Čelákovicích ohlásil úhyn 11 z celkově 40 chovaných slepic. Pozdější laboratorní vyšetření ptačí chřipku potvrdilo. Zbylých 29 slepic tak muselo být utraceno.

„Stejně jako v předchozích případech bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V takovém pásmu je nutné omezit pohyb drůbeže, uzavřít ji a obce musí udělat soupis jednotlivých kusů, které chovatelé mají“ řekl pro Deník tiskový mluvčí České veterinární správy Petr Vorlíček.

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Ochranným pásmem se stanovují na tato celá katastrální území
 • 619159 Čelákovice
 • 708020 Káraný
 • 619213 Sedlčánky
 • 689505 Lysá nad Labem – Byšičky
Pásmem dozoru se stanovují na celá následující katastrální území
 • 602060 Benátecká Vrutice
 • 609048 Brandýs nad Labem
 • 614955 Břežany II
 • 615056 Bříství
 • 620220 Černíky
 • 638960 Hlavenec
 • 644803 Horoušany
 • 653748 Chrást u Poříčan
 • 660922 Jirny, 602078 Jiřice
 • 671142 Kounice
 • 788490 Kozovazy
 • 767859 Lázně Toušeň
 • 689556 Litol
 • 695190 Milovice nad Labem
 • 698067 Mochov
 • 792764 Mstětice
 • 702404 Nehvizdy
 • 708038 Nový Vestec
 • 713406 Ostrá
 • 609234 Ostrov u Brandýsa nad Labem
 • 748366 Otradovice
 • 734284 Předměřice nad Jizerou
 • 735035 Přerov nad Labem
 • 747211 Semice nad Labem
 • 748382 Skorkov, 752169 Sojovice
 • 609170 Stará Boleslav
 • 753807 Stará Lysá
 • 755231 Starý Vestec
 • 609269 Stránka u Brandýsa nad Labem
 • 756326 Stratov
 • 792772 Svémyslice
 • 762385 Šestajovice u Prahy
 • 771414 Tlustovousy
 • 771422 Tuklaty
 • 771856 Tuřice
 • 777781 Velenka
 • 787558 Vykáň
 • 788503 Vyšehořovice
 • 619230 Záluží u Čelákovic
 • 609226 Zápy
 • 792781 Zeleneč.b.
 • 689505 Lysá nad Labem – Byšičky

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:

a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Středočeský kraj na tel.č. +420 720 995 204; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů

c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí

d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí; tyto záznamy musí chovatel na požádání předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor

e) neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve

f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Středočeský kraj. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány

Další informace na webu města Čelákovice

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.