Podpora společenských a sportovních organizací

Městské dotace na jednorázové akce

Žádosti o dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – 1. kolo se mohou na MěÚ podávat do 30. 11. 2020. Žádosti o dotace z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, se mohou na MěÚ podávat do 30. 11. 2020. Statuty Programů vč. formulářů naleznete na https://obcan.mestolysa.cz – Dotace a granty.

*Zdroj: https://mestolysa.cz/cz/listy/send/35-listy-2020/310-listy-11-2020

Městské dotace na činnost

Výzva příjmu žádostí o dotaci na činnost spolků z Lysé, Programů na podporu kultury, sportu a volného času a na činnosti sportovních a společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, bude vyhlášena 31. 12. 2020 a příjem žádostí bude ukončen 31. 1. 2021.

Dotace národní sportovní agentury

Také Národní sportovní agentura již vyhlásila dotační výzvu na provoz sportovních spolků. Pozor výzva „Můj klub“ podporu provozních nákladů letos poprvé nezahrnuje a vyhlašuje výzvu jinou. Žádosti o dotaci výzvy „Provoz a údržba“ se mohou podávat do 14. 12. 2020.

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

Jednorázové kulturní akce v roce 2021

Žádosti o dotaci na jednorázové akce lze podávat s uvedením předběžného měsíce realizace, kdy by se akce měla konat. S ohledem na opatření, která nastávají v souvislosti s pandemii COVID není nezbytné uvádět konkrétní datum akce. Žadatel o dotaci si může podat žádost o dotaci v 1. kole (zpravidla uskutečnění akcí v 1. polovině roku) nebo i do 2. kola (uskutečnění akcí v 2. polovině roku).

  • 1.kolo příjmu žádostí o dotaci je do 30.11.2020 (*viz vyhlášení výše odkaz na Listy)
  • 2. kolo příjmu žádostí o dotaci je do 15. 5. 2021
podpora
Podpora společenských a sportovních organizací
Kulturní akce online

Novinkou je připravovaný metodický pokyn, který doporučila rada města zastupitelstvu ke schválení jeho projednání je předpokládáno v 12/2020. Metodický pokyn by měl umožňovat žadatelům o dotaci proplacení nákladů za pořízení videozáznamu divadelního či hudebního představení a to výlučně žadatelům fyzickým osobám nebo právnickým osobám se sídlem v Lysé nad Labem kromě příspěvkových organizací.

Cílem je podpořit takové subjekty, které svoji tvorbou chtějí vytvářet kulturu ve městě Lysá nad Labem a není jim umožněno vystupovat před „standardním“ počtem diváků. Diváci se obávají nákazy COVID a zájem navštěvovat uzavřené prostory je nižší, případně hrozí, že jim budou tyto prostory kvůli vývoji pandemie úplně uzavřeny.

Usnesení rady města k metodickému pokynu

https://mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2020/24-usneseni-rm-03-11-2020

Zápis z komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

https://mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/komise/komise-pro-kulturu-sport-a-cestovni-ruch/zapisy/zapisy/2020/zapis-z-jednani-komise-pro-kulturu-sport-a-cestovni-ruch-7-10

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.