Cyklostezka Nymburk – Čelákovice – přípravy pokračují

Cyklo
Ač by se mohlo zdát, že téma cyklostezky podél Labe táhnoucí se od Nymburku přes Lysou nad Labem až do Čelákovice utichlo, tak opak je pravdou. Stále totiž probíhají studie proveditelnosti. A i když jsou přípravy v plném proudu, tak se stavbou se ještě nějakou dobu nezačne.

Přípravy stavby takového rozsahu totiž musí posvětit plno veřejných orgánů. Od majitelů pozemků, přes zastupitelstvo dotčených měst, tak i krajský úřad, úřad pro ochranu životního prostředí a další subjekty.

Cyklostezka má vést po pravém břehu Labe (tedy „po naší“ straně). Cyklostezka má měřit okolo 20 km a spojí Nymburk a Čelákovice.
V našich končinách se počítá s vedením trasy od Litolského mostu okolo budoucího přístaviště. Následně stezka povede okolo čističky odpadních vod až ke zdymadlům, kde se počítá s mírným odklonem (právě díky zdymadlům). Následně se však trasa vrátí zpět a povede podél Labe.

Cyklostezka bude lemovat Labe

Od zdymadel se počítá s cestou na Řehačku v těsné blízkosti Labe. Zde by mělo proběhnout také kácení topolů (s výstavbou nemá kácení nic společného – stromy jsou ve stavu, kdy bude nutná likvidace tak či tak).
Staré stromy by měla nahradit nová výsadba stromořadí.

Stezka pak dále povede okolo nemovitostí u Labe až k ústí Mlynářice do Labe, kde se počítá s přemostěním (viz plánek). Dále pak cesta povede po stávající cyklostezce až k železničnímu mostu. Následně trasa opět trochu odbočí skrze chatovou osadu Káraný a napojovat se bude na lávku v Čelákovicích.

Protesty i pochopení

Jak již bylo zmíněno, nyní se ke stavbě vyjadřuje celá řada subjektů (veřejných i soukromých). Města a obce povětšinou s výstavbou souhlasí. U soukromých subjektů je situace (pochopitelně) těžší. Zde je situace matematicky řečeno „pade na pade“. Například v Káraném, lidé povětšinou s prodejem pozemků souhlasí s tím, že požadují bezproblémový přístup po cyklostezce ke svým nemovitostem.

Co se týká Lysé nad Labem a okolí, zde se tento problém až tak řešit nemusí. Neboť většinou se jedná o pozemky státní (Povodí Labe či Lesy ČR) a ti z poskytnutím pozemku souhlasí. V Lysé se jedná pouze o pozemek, který má v pronájmu od soukromníků firma Brazel.

Aby těch vyjádření a názorů nebylo málo, tak se ke stavbě vyjádřili i statistici, kteří vypočítali, že ve špičce by se po nové cyklostezce mělo projet okolo 100 cyklistů (v obou směrech). Denně pak cyklostezku využije 800 návštěvníků.

Celý projekt cyklostezky má samozřejmě také své odpůrce (asi jako každá taková stavba). Jedná se o ekospolky, obyvatelé v těsné blízkosti stavby, rybáře a další subjekty. Ovšem má i plno zastánců, kteří tvrdí, že cyklostezka jako taková má využití nejen rekreační (Cyklo, brusle,…), ale třeba i cesta do práce z Lysé do Čelákovic či naopak by po cyklostezce špatná rozhodně nebyla.

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.