Přehled finančních akcí Lysé nad Labem

S novým měsícem vyšly i nové Listy města Lysé nad Labem, kde se mimo jiné objevil zajímavý článek ohledně investičních akcí města Lysá nad Labem. Dozvíme se tak nejen to, kam jsou investovány peníze města, ale i stavební akce, které nejen naše město letos i v dalších letech chystá.

Asi vás nepřekvapí, že největší plánovanou finanční, ale i stavební akcí, na které se město společně se Středočeským krajem chystá, je II. etapa obchvatu Lysé nad Labem. Podle posledních zpráv je vydáno územní
rozhodnutí, odvolal se pouze jeden občan, kvůli kterému byl nyní spis zaslán k odvolání Krajskému úřadu, takže nastala další prodleva.

Další velkou akcí je pak rekonstrukce ulice ČSA a ulice Mírová. Na obě tyto „stavby“ jsou již vydána stavební povolení. V obou případech kraj vypsal soutěž na zhotovitele. Ulice Mírová si vytáhla delší sirku, a pokud vše půjde dle plánu, může se s realizací začít již tento rok. Nutno podotknout, že obě tyto páteřní ulice potřebují rekonstrukci jako sůl.

Mapa ulice Mírová a ČSA
Ulice Mírová projde rekonstrukcí nejspíše již letos. Ulice ČSA si ještě musí počkat

Kraj s městem připravují dále rekonstrukci ulice Jedličkova, kde je celá věc v projektové přípravě. Řeší se však i další věci, jako například aktualizace projektu nového domova důchodců – probíhají jednání s krajem.

Projekty, které mají předpoklad realizace v letošním roce

Plno stavebních a finančních akcí je již před dokončením a je velká pravděpodobnost, že se z nich budou místní „radovat“ už letos. Za zmínku stojí třeba rekonstrukce budovy v centru pro Městskou policii a Policii ČR, která je takřka před dokončením. Dále se pilně staví nástavba patra na pavilonu C v ZŠ JAK. Pracuje se i na rekonstrukci ul. 28. října a to samé platí o sociálním bydlení na Františku.

Největší letošní dokončenou investicích bude ale parkoviště P+R na nádraží
pro 160 automobilů, které roste na straně Lysé nad Labem (chystá se i P+R v Litoli – viz níže). Rekonstruuje se i kulturní sál u nádraží. I tato investice by měla být dokončena letos. Jako další investice pak stojí za zmínku rekonstrukce vodojemu či odkup hlubinného vrtu pitné vody
v Kovoně

P+R Lysá nad Labem
Parkoviště P+R se dokončí ještě letos. Pojme okolo 160 aut

Letos se chystá investice do „komunikace k Tescu“ (vedle fotbalového hřiště), kudy povede výpadovka na připravovaný ochvat Lysé nad Labem.
Po přesunu Městské policie proběhne v jejích stávajících prostorech rekonstrukce a na jejím místě vyroste nové turistické informační centrum
Poslední stavbou, která by měla realizována letos, je automatická parkovací věž II. na litolské straně

Akce v přípravě horizontu několika let

Všichni víme, jak dlouho trvá realizace jakékoliv stavby. Od nápadu a zahájení, příprav, přes projektovou dokumentaci, povolení až po samotnou realizaci může uplynout i 10 let (obchvat či cyklostezka jsou toho příkladem), ale i tak stojí akce, které uvádíme níže za zmínku.

U několika staveb již probíhá projektová příprava. Jedná se například o projekty jako je multifunkční sportovní hala, rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Družstevní, nová tělocvična a zvýšení kapacity ZŠ, nová komunikace Brandlova. Probíhá i projektová příprava lávky pro pěší a cyklisty včetně napojení na polabskou cyklostezku, kterou plánuje město společně se Středočeským krajem

Další stavby, kde je zahájena projektová příprava jsou MŠ Dráček – „vila Litol“, areál v Sojovické ulici „Konírna“, areál (koupaliště) v Čechově ulici, vitalizace nového sídliště, dobíjecí stanice pro elektro kola. Připravuje se i rozvoj Lokality „pod mostem“ a kolem Mršníku. Nechybí ani již zmiňovaná příprava parkoviště P+R na litolské straně

Přehled realizovaných akcí

Plno projektů již došlo do svého zdárného konce. V roce 2019 byla dokončena například realizace odpadu a kanalizace v Byšičkách a ve Dvorcích. Ve Dvorcích proběhla i rekonstrukce křižovatky. Další křižovatka, která prošla rekonstrukcí je ta pod nadjezdem. Taktéž byla realizována rekonstrukce ulice Stržiště, ul. Za Zámkem I. a ulice V Zátiší.

Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.