Novinky z rady města

I ve druhém měsíci roku 2020 vám přinášíme nejnovější zprávy z okolí. Kromě téměř nulového vlivu paní zimy na lednový ráz počasí, se hodně mluví o novinkách v našem městě a jeho městských částech. Dne 14. 1. 2020 se konalo v Lysé nad Labem zasedání rady města. Report včera večer podala ODS Lysá nad Labem na svém Facebooku.

První schválený bod byl bezúplatný převod pozemku na komunikaci na Řehačce p.č. 3501/1, k.ú. Lysá nad Labem (komunikace na Řehačce) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Lysá nad Labem. Pokračuje se tak ve vykupování pozemků pod komunikacemi právě na Řehačce, který je nutný pro orpavu (lépe řečeno novou výstavbu) silnice, aby se Řehačka stala důstojnou částí Lysé nad Labem

Komunikace (žlutě vyznačená) již brzy bude patřit Lysé nad Labem.

Dále se jednalo o schválení dvou finančních příspěvků. První příspěvek půjde na zajištění Okresního kola soutěže o „Zlatou srnčí trofej“ ve výši 7 tis. Kč. Jako druhý byl schválen příspěvek na nákup medikovaného krmiva pro spárkatou zvěř ve výši 25 tis. Kč

Rada města také schválilo smlouvu na zhotovení Územní studie Nová Litol s Ing. Vladivojem Řezníkem, urbanistický ateliér, za cenu 289 tis. Kč včetně DPH a taktéž nákup mobilního podia od firmy ŠIBA Plus s. r. o. o rozměrech 6×8 m za 895 tis. Kč včetně DPH.

V neposlední řádě byla schválena cena vodného a stočného na rok 2020 dle podmínek Koncesní smlouvy o provozování sítí. Vodné bude činit 47,06 Kč/m3 vč. DPH 15%. Stočné pak 52,22 Kč/m3 vč. DPH 15%. Od 1. května však dojde ke snížení sazby DPH na 10 % a tedy i snížení ceny vodného a stočného.

Ceny vodného a stočného se prvního května sníží
Komentáře

Autor:Tomáš Vožeh

Zakladatel informačního webu www.lysecko.cz. Autor příspěvků na webu a správce sociálních sítí Lysá nad Labem - Lysecko.cz na Instagramu, Facebooku a Twitteru. Obyvatel Lysé nad Labem (Řehačky). Nadšenec do moderních technologií a sociálních sítí. Fanoušek Applu a pražské Sparty.