Zaří 2013

V minulém týdnu byla dokončena etapa silnice vedoucí od informační tabule u mostku ke křižovatce v dolní části osady. Silnici tvoří asfalt s jemnozrným štěrkem. V létě byla udělána rekonstrukce silnice od mostku až k Labi a od křižovatky k tůni.

Tyto informace naleznete mimo jiné v posledním Řeháčkovi. V sobotu 21. září jsme vyrazili do našeho blízkého okolí, abychom se podívali, kterak pokračuje stavba nové lávky z Čelákovic na Grádo a rekonstrukce tamních zdymadel. Nájezdy na lávku na souši jsou stále ve výstavbě na obou stranách řeky. Hlavní montáž nosné konstrukce lávky by měla být pomocí lodě prováděna v polovině října. Záleží především na klimatických podmínkách. Zde se podívejte na fotografie z výstavby lávky. V neděli jsme se zašli v rámci „Staročeského posvícení“ podívat na byšickou náves na mši svatou slouženou páterem Pavlem Porochnavcem za doprovodu lysského chrámového sboru svatého Jana Křtitele.

Komentáře

Autor:Lukáš Vožeh

Spoluzakladatel dnes již bývalého webu www.rehacka.unas.cz a www.rehacka.cz. Šéfredaktor v letech 2004 - 2015. Dnes externí redaktor pro Lysecko.cz