Květnové info

Po měsíci přinášíme další info z Řehačky. Na letošní čarodejnice na Řehačku zavítalo opět mnoho lidí, mezi nimi i herci Kryštof Hádek a jeho starší bratr Matěj. Pravděpodobně v úterý byla vykradena hospoda a jedna z chat u Labe.

Podle lysské policie, jde o feťáky, takže dávejte pozor na pochybné osoby potloukající se po osadě. Vykradena byla prý i hospoda a Penny market v Lysé. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se přes Řehačku přehnalo krupobití. Během chvíle byl povrch pokryt ledovou vrstvou až 15 mm velkých krup, které v brzkém čase roztály. Žádné škody nebyly z okolí hlášeny. V sobotu se Řehačku před hospodu dostavil na jednání osadního výboru starosta Lysé nad Labem Mgr.Jiří Havelka. Před příjezdem pana starosty zahájil schůzku p.Zdeněk Čáslavský, který poděkoval stávajícím členům osadního výboru za práci, kterou věnovali pro zlepšení podmínek života na Řehačce. Na schůzi osadníků chatové oblasti ŘEHAČKA konané dne 8.5.2010 se sešlo 25 lidí – zástupců 19 rodin, které mají chatu v této oblasti. U škopku výborného kvasnicového piva z pivovaru Černá hora a Radegast Birell, se projednávalo několik bodů. “Posřik proti komárům taky nechystáme”, zavtipkoval starosta na úvod jako reakci na všudypřítomné komáry, kteří nás po celou dobu schůze nespustili z očí. Byl navržen a poté i schválen nový osadní výbor, kam byl jednoznačně zvolen: pan Zdeněk DRAPÁK (jednatel) paní Renata VAŇÁKOVÁ (člen) pan Zdeněk ČÁSLAVSKÝ (člen pro práci s dětmi)

1. Koncem dubna byla v osadě zazáplatována rozkodrcená silnice až ke křižovatce a nyní se jednalo o pokračování opravy až k mostku u informační nástěnky. Po této silnici projíždí mimo jiné vůz na odvoz komunálního odpadu, obyvatelé ke svým chatám a nemalé množství aut rybářů. Oprava byla přislíbena do podzimu letošního roku.

2. Diskuse byla zavedena na opravu blízkého mostku, který je v havarijním stavu a nebyl několik desítek let opravován. Oprava však není možná, protože není v majetku města.

3. Dále se jednalo o úpravě cesty zasypáním výmolů odpadovou drtí až k Labi. Oprava zasypáním výmolů bude provedena až bude k dispozici odpad drtě při nějaké akci v Lysé.

4. Požadavek na odstranění vyvrácených stromů vlivem vichřice na březích Řehačky. Bude provedeno – termín zajistí pan Drapák jednáním s kompetentní organizací.

5. Byli bychom rádi, kdyby velkoobjemový kontejner byl přistaven o měsíc dříve než je tomu dosud, protože řada osadníků dělá největší úklid na jaře. Pan starosta bude jednat o posunutí termínu započetí odvozu na měsíc květen. Samozřejmě četnost přistavení kontejneru zůstane stejné, neboť již nyní svoz stojí město velké peníze.

6. Oprava lávky na Řehačce a zasypání velké jámy vedle ní, která vznikla po vyvrácení stromu. Dohoda opravy formou brigád osadníků po dodání potřebného materiálu ( fošny ) městem.

7. Jelikož patříme pod obec Byšičky, je nutné, aby veškeré návrhy, žádosti a nedostatky byly hlášeny prostřednictvím výboru Byšičky. Tuto skutečnost je třeba připomenout panu Koštýřovi (zástupci obce Byšičky). V Byšičkách je podle starosty přihlášeno 42 oprávněných voličů. Přítomní však kontrovali, neboť vysoký počet je dán tím, že do seznamu spadají i četní obyvatelé trvale přihlášení na Řehačce. 8 Byly projednávany i body, které v součastnosti nepřipadají v úvahu – kanalizace, osvětlení a spomalovací silniční retardéry. K retardérům pan starosta řekl: “Retardéry stojí 60 tisíc korun. To jsme tam mohli nechat ty díry”

9. Na Řehačce trvale žije již poměrně dost lidí a tak padla otázka ohledně autobusu, který od začátku roku brázdí cestu mezi Lysou nad Labem a Byšičkami (2x ráno, 2x odpoledne). Plánuje se zřízení zastávky u Karlova. Na Řehačce to není možné, jelikož se tu autobus nemá kde otočit.

Komentáře

Autor:Lukáš Vožeh

Spoluzakladatel dnes již bývalého webu www.rehacka.unas.cz a www.rehacka.cz. Šéfredaktor v letech 2004 - 2015. Dnes externí redaktor pro Lysecko.cz